TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.26-230531-0004
  • - Về việc: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
  • NGUYỄN VĂN ĐẠT
  • - Ngày có kết quả: 06/06/2023 08:19:31
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 06/06/2023
  • - Ngày trả kết quả: 06/06/2023 17:14:41