TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.27-230516-0003
  • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
  • NGUYỄN ĐỨC CẢNH
  • - Ngày có kết quả: 16/05/2023 15:10:07
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 16/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 16/05/2023 15:10:47