TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.28-230512-0002
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai sinh
  • HOÀNG VĂN PHIẾN
  • - Ngày nộp: 12/05/2023 10:52:28
  • - Ngày có kết quả: 12/05/2023 14:19:57
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 15/06/2023
  • - Ngày trả kết quả: 15/06/2023 09:47:31