TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.30-230510-0002
(Nộp online)
  • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
  • HOÀNG VĂN THẬT
  • - Ngày nộp: 10/05/2023 08:41:27
  • - Ngày có kết quả: 10/05/2023 09:01:04
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 10/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 10/05/2023 14:56:16