TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.30-230519-0005
  • - Về việc: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
  • BẾ VĂN ĐỆ

  • Đối tượng BTXH chết Lường Thị Ví
  • - Ngày có kết quả: 23/05/2023 07:59:58
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 23/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 23/05/2023 17:10:25