TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.38-230531-0001
  • - Về việc: Đăng ký khai sinh
  • NGUYỄN ĐÌNH ĐÃNG
  • - Ngày có kết quả: 01/06/2023 08:20:23
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 01/06/2023
  • - Ngày trả kết quả: 01/06/2023 08:36:41