TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.39-230518-0009
(Nộp online)
  • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
  • HÀ THỊ LẮM
  • - Ngày nộp: 18/05/2023 11:04:11
  • - Ngày có kết quả: 18/05/2023 11:27:29
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 18/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 18/05/2023 11:32:48