TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.26.21-230529-0003
  • - Về việc: Đăng ký kết hôn
  • SÙNG A CU
  • - Ngày có kết quả: 29/05/2023 11:05:38
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 29/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 29/05/2023 16:33:27