TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.26.23-230519-0013
(Nộp online)
  • - Về việc: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
  • GIÀNG A CHỦ
  • - Ngày nộp: 19/05/2023 22:48:27
  • - Ngày có kết quả: 20/05/2023 09:31:28
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 20/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 20/05/2023 20:53:41