TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.26.27-230524-0005
  • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
  • GIÀNG A LU
  • - Ngày có kết quả: 24/05/2023 16:13:23
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 24/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 24/05/2023 16:28:43