TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.28.21-230517-0002
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh
  • PHAN HỒNG NHUNG
  • - Ngày nộp: 17/05/2023 11:08:02
  • - Ngày có kết quả: 18/05/2023 09:34:40
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 18/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 18/05/2023 11:01:36