TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.28.25-230511-0001
(Nộp online)
  • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
  • HOÀNG VĂN VƯƠNG
  • - Ngày nộp: 11/05/2023 10:12:29
  • - Ngày có kết quả: 11/05/2023 15:15:45
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 11/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 11/05/2023 16:43:43