TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.28.26-230404-0001
  • - Về việc: Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật đối với Thào Vảng Mình
  • THÀO A SÁU
  • - Ngày có kết quả: 05/05/2023 14:18:34
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 05/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 05/05/2023 14:52:32