TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.28.26-230523-0003
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai sinh
  • GIÀNG A LY
  • - Ngày nộp: 23/05/2023 08:37:08
  • - Ngày có kết quả: 23/05/2023 14:29:30
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 26/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 26/05/2023 15:18:01