TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ bằng tin nhắn SMS
Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC < Số HS > gửi về tổng đài 8188
Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.28.26-230530-0004
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai sinh
  • HÀ SỸ THÔNG
  • - Ngày nộp: 30/05/2023 15:17:06
  • - Ngày có kết quả: 30/05/2023 15:40:00
    Hồ sơ H63.28.26-230530-0004 đã trả kết quả tại UBND Xã Hồng Ca
  • - Ngày trả kết quả: 31/05/2023 15:16:01