TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.28.27-230504-0003
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai tử
  • HÀ THỊ THANH
  • - Ngày nộp: 04/05/2023 10:54:39
  • - Ngày có kết quả: 04/05/2023 13:45:39
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 05/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 05/05/2023 14:55:33