TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.28.28-230516-0005
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai sinh
  • LƯU VĂN VỊNH
  • - Ngày nộp: 16/05/2023 10:46:36
  • - Ngày có kết quả: 16/05/2023 11:17:32
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 16/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 16/05/2023 16:39:53