TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.28.28-230523-0006
(Nộp online)
  • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
  • TRẦN THỊ LIÊN
  • - Ngày nộp: 23/05/2023 16:59:14
  • - Ngày có kết quả: 23/05/2023 17:26:20
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 24/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 24/05/2023 16:37:47