TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.28.36-230419-0003
  • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
  • HOÀNG NGỌC QUÝ
  • - Ngày có kết quả: 08/05/2023 15:35:27
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 10/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 10/05/2023 09:31:41