TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.29.21-230427-0006
  • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
  • DƯƠNG SINH TRƯỜNG
  • - Ngày có kết quả: 28/04/2023 08:04:54
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 04/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 04/05/2023 09:51:03