TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.29.22-230516-0001
(Nộp online)
  • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
  • HÀ ĐĂNG QUANG
  • - Ngày nộp: 16/05/2023 10:35:50
  • - Ngày có kết quả: 31/05/2023 11:00:17
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 31/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 31/05/2023 15:54:41