TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.29.25-230515-0004
(Nộp online)
  • - Về việc: Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng
  • CHÁNG BÁ PÁO
  • - Ngày nộp: 15/05/2023 17:22:17
  • - Ngày có kết quả: 31/05/2023 11:13:17
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 31/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 31/05/2023 14:42:04