TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.29.25-230516-0004
(Nộp online)
  • - Về việc: Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
  • NGHIÊM XUÂN LÂM (NGHIÊM XUÂN LÃM)
  • - Ngày nộp: 16/05/2023 09:27:06
  • - Ngày có kết quả: 31/05/2023 11:02:03
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 31/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 31/05/2023 14:42:01