TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.29.30-230512-0001
(Nộp online)
  • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  • NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH
  • - Ngày nộp: 12/05/2023 08:53:56
  • - Ngày có kết quả: 12/05/2023 09:11:42
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 12/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 12/05/2023 09:21:27