TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.29.34-230510-0002
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai sinh
  • VÌ VĂN TOÀN
  • - Ngày nộp: 10/05/2023 10:22:51
  • - Ngày có kết quả: 10/05/2023 10:29:20
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 10/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 10/05/2023 14:28:02