TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.30.34-230517-0001
(Nộp online)
  • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
  • NGUYỄN THỊ HƯƠNG
  • - Ngày nộp: 17/05/2023 08:44:48
  • - Ngày có kết quả: 17/05/2023 08:49:06
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 17/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 17/05/2023 13:39:12