CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người. Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 Đơn vị học tập Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 Xét, cấp học bổng chính sách Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài (UBND cấp huyện) Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân