CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục tiểu học
2 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục tiểu học
3 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục tiểu học
4 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục tiểu học
5 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục tiểu học
6 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục tiểu học