22/02/2022 11:13:39

Anh/chị nghĩ sao về việc giải quyết thủ tục hành chính hiện tại của tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua

Anh/chị nghĩ sao về việc giải quyết thủ tục hành chính hiện tại của tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua

T
Trần Trí Dũng Từ khi có Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc tiếp nhận giải quyết TTHC được thực hiện nhanh chóng, minh bạch.
11/07/2023 14:09:28
L
Lương Thị Bên Qúa tuyệt vời
24/11/2022 15:01:24
L
Lê Việt Hưng Tôi cảm thấy khi có cổng dịch vụ công trực tuyến thì như bản thân chúng tôi cảm thấy rất dễ dàng theo dõi hồ và tiến trình xử lý
22/02/2022 11:15:16