DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Minh Quán
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.31-230526-0001 1 PHẠM BĂNG TÂM Đăng ký khai sinh 26/05/2023 15:00:14 29/05/2023 15:00:14 Đang xử lý
2 H63.28.31-230522-0004 1 PHÙNG BÍCH DẦN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 14:59:45 29/05/2023 14:59:45 Đang xử lý