DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Yên Thắng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.41-230522-0001 1 HOÀNG THỊ SỢI Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 22/05/2023 16:54:32 26/06/2023 16:54:32 Đã trả kết quả
2 H63.25.41-230531-0001 1 HOÀNG TIẾN DŨNG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 16:43:19 01/06/2023 16:43:19 Đã trả kết quả
3 H63.25.41-230531-0002 1 HOÀNG THỊ HẠ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 17:27:00 05/06/2023 17:27:00 Đã trả kết quả