DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND Xã Minh Chuẩn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.28-230412-0001 1 LÃ VĂN TẦN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 12/04/2023 08:59:37 18/05/2023 17:30:00 Đã trả lại dân